جلسه شورای استانی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان یزد مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ در سالن جلسات اداره کل بنیادشهید وامورایثارگران استان با حضور مدیرکل محترم بنیاد و اعضاء برگزار گردید ، در این جلسه پیگیری تکمیل ساخت و همچنین تجهیز ساختمان توانبخشی موسسه ایثار یزد در دستور کار قرار گرفت.