جلسه هم اندیشی مسابقات قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر استان یزد مورخ ۹۶/۱۱/۲۴در سالن جلسات بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان یزد با حضور رییس بنیادشهید شهرستان یزد ، مدیر موسسه ایثار و جمعی از مدیران مدارس شاهد برگزار گردید. در این جلسه موسسه ایثار یزد مسئول برگزاری کلاسهای منتخبین مسابقات شد.