به گزارش «ایثار یزد» استخرهای مجموعه اردوگاهی فدک واقع در علی آباد یزد، دوشنبه ۳۰ مهر لای روبی شد.
حسن کلانتری مدیر شعبه استانی ایثار در یزد با اعلام این خبر افزود: این کار با هدف استفاده بهینه از منابع آب موجود در مجموعه با توجه به خشکسالی استان یزد انجام شد و امید است با اجرای این طرح از هدررفت آب جلوگیری شود.
وی افزود: پاک سازی محیط اردوگاه از دیگر اقداماتی بود که در این برنامه انجام شد.