در پی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اداری و اجرایی،موسسه ایثار از یک سال و نیم پیش شروع به جوان سازی سیستم کرده بود،که در حال حاضر این قانون مزید برعلت شد تا در این موسسه این قانون سریعتر اجرایی گردد در همین راستا روابط عمومی موسسه نظر مهندس پورحاج رضایی مدیر عامل موسسه را در این خصوص جویا شد که به شرح ذیل به آن می پردازیم:

مهندس پورحاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار عنوان کرد در راستای اجرای قانون خروج بازنشستگان از پست های دولتی و وابسته به دولت،امروز خود را ملزم و موظف به آن می دانیم که با تنی چند از دوستان و همکاران خود در ستاد مرکز و شعب استانی  خداحافظی کنیم.

مدیر عامل موسسه ابراز داشت با توجه به رعایت قوانین مجبور به جدا شدن از این مدیران خدوم و زحمت کش هستیم،وی افزود رویکرد موسسه با توجه به اجرای این قانون استفاده از نیروهای جوان، خوش فکر،چابک،متعهد و مومن می باشد و استفاده از نیرو و اندیشه جوانان هست که می شود جهت خدمت رسانی به جامعه ایثارگری با تدوین و برنامه ریزی دقیق و به روز نمودن خدمات موسسه،و بهره مندی از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود که در اختیار این موسسه است با توانمندی آن نیروها،گامهای موثری در زمینه به وجود آوردن نشاط و شادابی در زندگی جامعه هدف،بیش از این قدم بر داریم.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای درخشان  به عنوان نماینده سایر بازنشستگان موسسه ایثار گفت:گر چه عدم حضور ایشان سخت و جبران ناپذیر خواهد بود.اما به دلیل بازنشستگی ناچار به خداحافظی با ایشان و دیگر همکاران که مشمول این قانون می گردند در موسسه ایثار هستیم.