شورای استانی موسسه ایثار یزد تشکیل شد

به گزارش «ایثار یزد» نشست شورای استانی موسسه ایثار یزد یکشنبه ۲۵ آذر به ریاست مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تشکیل شد و در خصوص مسائل مختلف بحث و تبادل‌نظر شد. احمد ابراهیمی در این نشست با اشاره به جایگاه موسسه ایثار به‌عنوان بازوی اجرایی بنیاد در اجرای طرح‌های مختلف گفت: موسسه ایثار […]

شورای استانی موسسه ایثار یزد تشکیل شد

به گزارش «ایثار یزد» نشست شورای استانی موسسه ایثار یزد یکشنبه ۲۵ آذر به ریاست مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تشکیل شد و در خصوص مسائل مختلف بحث و تبادل‌نظر شد. احمد ابراهیمی در این نشست با اشاره به جایگاه موسسه ایثار به‌عنوان بازوی اجرایی بنیاد در اجرای طرح‌های مختلف گفت: موسسه ایثار […]