اولین جلسه کمیسیون فرهنگی سال ۱۳۹۸ در موسسه ایثار مرکز

  صبح امروز،اولین جلسه کمیسیون فرهنگی سال ۱۳۹۸ با حضور سید صدر معاون فرهنگی ورزشی توانبخشی به همراه دکتر حیدری مشاور مدیر عامل و جانباز ۷۰%اسدزاده مدیر عامل انجمن جانبازان نخاعی ودیگر اعضا برگزار گردید. در این جلسه اجرای طرح محسنین در ایام نوروز و طرح نصر و همچنین نظرسنجی از مراکز مورد بحث و […]