صبح امروز،اولین جلسه کمیسیون فرهنگی سال ۱۳۹۸ با حضور سید صدر معاون فرهنگی ورزشی توانبخشی به همراه دکتر حیدری مشاور مدیر عامل و جانباز ۷۰%اسدزاده مدیر عامل انجمن جانبازان نخاعی ودیگر اعضا برگزار گردید.🔸

در این جلسه اجرای طرح محسنین در ایام نوروز و طرح نصر و همچنین نظرسنجی از مراکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.