به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار:

qan2_۲۰۱۹۰۹۲۱_۱۵۰۵۵۵.jpg

صبح روز شنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۸ در یکصد وپنجمین جلسه هیات مدیره که با حضور تمامی اعضا در مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار تهران بزرگ برگزار گردید ،مدیرعامل موسسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گروسی عضو سابق هیات مدیره که بعنوان معاون استاندار قم معرفی شده اند ،حجت الاسلام کاویانی را به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی نمودند.

tmr1_۲۰۱۹۰۹۲۱_۱۴۴۳۲۸.jpg
پور حاج رضایی ابراز داشت : ما پس از طرح موضوع با نماینده محترم ولی فقیه،معاون رئیس جمهور و ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارائه پیشنهاد به ایشان در خصوص حضور معاون فرهنگی آموزشی جناب آقای حجت الاسلام کاویانی در ترکیب هیات مدیره موسسه،توانستیم نظر ریاست هیات امنا را جلب نموده و از امروز شاهد حضور ایشان در میان اعضای هیات مدیره موسسه ایثار باشیم.

gxj5_۲۰۱۹۰۹۲۱_۱۲۳۱۲۹.jpg
در ادامه جلسه ایزدی رئیس هیات مدیره پس از سخنان مدیر عامل موسسه افزود:از آنجا که بخش اعظم و قابل توجه موسسه ایثار،بحث خدمات فرهنگی ورزشی به جامعه ایثارگری می باشد، شاید از اول هم لازم بود که رکن اصلی معاونت فرهنگی بنیاد در این جمع حضور داشته باشد، امید است که این حضور مایه همدلی ،همراهی و همسویی در راستای ارائه خدمات و حفظ سیاستهای موسسه ایثار باشد.

etab_۲۰۱۹۰۹۲۱_۱۲۱۰۰۴.jpg
ایزدی در ادامه تاکید کرد:موسسه ایثار موظف است ضمن حفظ و حراست از مراکز،دارایی ها و اموال تحت اختیار،مساله خدمات رسانی را به جامعه ایثارگری سامان بخشیده و بدون هر گونه وابستگی به اعتبارات و بودجه دولتی از ظرفیت مازاد خود امکان خودگردانی را فراهم نموده و ما زاد درآمدهای خود را به حساب خزانه بنیاد شهید و امور ایثار گران واریز نماید، امیدوارم همه اعضای هیات مدیره بتوانند در مسیر تحقق تکالیف و وظایف محوله گام بردارند.

609a_۲۰۱۹۰۹۲۱_۱۲۱۳۰۴.jpg
شایان ذکر است که این جلسه هیات مدیره در محل پروژه مجتمع بزرگ مرکز فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار تهران بزرگ برگزار گردید، تا اعضای هیات مدیره از وضعیت و امکانات این مرکز بازدید نموده و میزبانی این جلسه را بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ تقبل نمود و به همین جهت نصیری مدیرکل بنیاد به همراهی چند تن از معاونین در یکصد و پنجمین جلسه هیات مدیره موسسه ایثار حضور داشتند.

hrzo_۲۰۱۹۰۹۲۱_۱۴۳۰۰۹.jpg
در ادامه جلسه حکم عضویت حجت الاسلام کاویانی توسط ریاست هیات مدیره به وی اعطا گردید و گزارش مفصلی توسط نصیری مدیر کل بنیاد شهید و اموایثارگران تهران بزرگ به هیات مدیره موسسه در خصوص وضعیت این پروژه عظیم ملی ،ارائه شد و اعضای هیات مدیره با همراهی حضار و میهمانان جلسه، از تمامی بخشهای پروژه بازدید کردند.

zz_۲۰۱۹۰۹۲۱_۱۵۰۳۳۱.jpg