مزایده ساختمان اقامتی موسسه ایثار یزد

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مهمانسرای موسسه ایثار استان یزد برای مدت دو سال  نام و نشانی مزایده گزار : موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان یزد  به نشانی :  یزد خیابان فرخی ، کوچه اورژانس کلانتری نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) : برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه اقامتی موسسه ایثار […]