برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه ایثار …

شمارش معکوس برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سال ۱۴۰۰ برای هفتمین بار در موعد مقرر خود؛ آغاز شد. ️پنج شنبه صبح… راس ساعت ۱۰ دفتر معاون محترم رییس جمهور و ریاست عالی بنیادشهید و رییس هیات امنای موسسه ایثار