شمارش معکوس برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سال ۱۴۰۰ برای هفتمین بار در موعد مقرر خود؛ آغاز شد.
️پنج شنبه صبح… راس ساعت ۱۰
دفتر معاون محترم رییس جمهور
و ریاست عالی بنیادشهید و رییس هیات امنای موسسه ایثار