برگزاری هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه ایثار…

به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار: صبح روز پنج شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰، هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه ایثار با حضور باقری مشاور مالی معاون محترم رئیس جمهور، دکتر عباسپور معاون بهداشت و درمان، امانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ایثار،رحمانی مدیر کل مجامع اقتصادی بنیاد،اعضای هیات مدیره موسسه ایثار، فدوی معاون […]